เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เทคโนโลยีในอนาคต 2015


เทคโนโลยีที่ Galaxy จะมีก่อนปี 2015

           ในงานประชุมกับนักวิเคราะห์ที่เกาหลีสัปดาห์นี้ ทาง Samsung ได้เปิดเผยแผนการในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจมือถือ และนี้คือ 5 เทคโนโลยีที่ซัมซุงจะใส่มาในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวสุอารียา เสนาดี
ชื่อเล่น : ออย
วันเกิด : 19 เมษายน 2538
คติประจำใจ : คนเรามีความสำคัญมากกว่าความพร้อม
คบ.1 ภษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102106